Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád školní jídelny

3. 10. 2008

Základní škola Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vyplývá z vyhlášky ministerstva školství č. 48/1993 Sb. o školním stravování

z vyhlášky min. zdravotnictví č. 108/2001 Sb. a 137/2004 Sb.

 

Organizace provozu stravování je závazná pro všechny strávníky.

-Žáci přicházejí do ŠJ ukázněně, žáci ŠD za doprovodu p. vychovatelky. Po příchodu do šatny si

 žák odloží aktovku, pak pokračuje do jídelny. Za svršky a tašky odložené před jídelnou nezodpovídáme.

 Všichni strávníci vstupují do jídelny přezutí, cizí strávníci použijí návleky.

-Při čekání na oběd  se  N E P Ř E D B Í H Á M E, jsme ukáznění,  neběháme a nekřičíme.

-V průběhu stolování se strávník  chová kulturně, je tichý a ukázněný a dbá pokynů dozírajícího učitele,

  popřípadě jiných přítomných dospělých a  kuchařek.

-Po skončení stolování zasune strávník židli a odnese svůj tácek do vozíků k tomu určených.

 Dále se v jídelně nezdržuje.

-Za kázeň ve školní jídelně je zodpovědný učitel pověřený dozorem. Plán dozorů se nachází na nástěnce

 v šatně před  školní jídelnou.

-K pracovnicím kuchyně se žáci chovají slušně, pozdraví, o množství jídla požádají a poděkují.

Výdej obědů

-Obědy do jídlonosičů se vydávají pouze od 11.00 do 11.30 hodin.

  Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Po 11.30 hod. je možno oběd vydat pouze na talíř, strávník si jej

  může přeložit sám do jídlonosiče mimo výdejní pult.

-Obědy žákům a zaměstnancům školy se vydávají  od 11.30 do 14.00 hodin.

-Žáci mají nárok na zvýhodněné stravování (= pouze  cena potravin) jen v době pobytu ve škole

 (zákon č. 76/1978 o školských zařízeních a  § 39 školní jídelna a Školská účelová zařízení § 32

 poskytování hmotné péče o žáky v době jejich pobytu ve škole).

 To znamená, že v době školních prázdnin a po dobu nemoci nemá žák nárok na zvýhodněné stravování.

 Může se ve školní jídelně stravovat za plnou cenu stravy, stejně jako cizí strávníci.

-Cizí strávníci si odebírají stravu buď do jídlonosičů , nebo se stravují v jídelně  v době

 od 11.00 do 11.30 hodin.

Způsob placení stravného a přihlašování se ke stravování.

Platba za stravu se provádí bezhotovostně nebo v hotovosti v kanceláři  ŠJ každé pondělí a středu

od 7.00  -  8.00  hodin.

Platba za kreditní kartu se provádí pouze v hotovosti. Pro převod z účtu si strávník vyzvedne v kanceláři ŠJ

číslo účtu a variabilní symbol.  Po převodu se platba na účet školy připíše asi za 2 – 3 dny.

Jedná se o zálohový systém placení stravného,  což strávníkovi umožňuje  vložit si dostatečně

velkou částku peněz a tak si objednávat obědy po delší dobu.

Strava na následující den se objednává v objednávkovém snímači, umístěném v šatně před ŠJ.

V případě návratu žáka po nemoci lze oběd objednat telefonicky u vedoucí ŠJ na tel čísle 596 632 586.

Cena oběda se odvíjí od věku strávníka:     7 – 10 let       17 Kč

                                                               11 – 14 let        19 Kč

                                                               15 a více          21 Kč

                                                               cizí strávníci      49,50 Kč

Strávník je ze stravování vyřazen po finančním vyrovnání k 30. červnu v roce, kdy končí školní docházku.

K vrácení finančního přeplatku si žáci 9. tříd vyzvednou v kanceláři ŠJ

doklad  a peníze jim na základě toho vyplatí  sekretářka ZŠ  p. Liberdová.

Ostatním strávníkům se zůstatek peněz automaticky převádí dále.

Změna v ceně oběda žáků při přechodu ze 4. do 5. třídy je provedena automaticky.

 

Jídelní lístek a provozní řád je vyvěšen v budově základní školy, školní družiny, v šatně před ŠJ,

v kuchyni a v kanceláři ŠJ.

 

Další  informace.

 

-K objednávání i vybrání oběda musí strávník mít platnou, nepoškozenou stravovací kartu.

  Za správné objednání oběda  zodpovídá strávník sám. Objednávkový snímač je funkční v době

  od 10.00 – 14.00 hodin. Světelné i zvukové signály oznamují správnost objednávky oběda

  na následující stravný den.

-U výdeje oběda strávník zasune stravovací kartu do výdejního snímače  a ten  prokáže, zda je strávník

  přihlášen ke stravování a rozliší velikost porcí (1.- 4.ročník, 5.-  6.ročník, 9.ročník, dospělí).

-V případě ztráty stravovací karty toto strávník co nejdříve nahlásí vedoucí ŠJ a karta je zablokována proti

  neoprávněnému výběru stravy jinou osobou.

-Místo ztracené či zničené (nefunkční) stravovací karty si strávník musí zakoupit novou kartu.

-V případě zapomenutí strav. karty  se strávník hlásí u vedoucí ŠJ. Je zjištěno, zda má oběd

  objednaný  a poté dostane náhradní doklad, který odevzdá paní kuchařce u výdeje stravy.

-Problémy nebo připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí ŠJ.

-Technické a hygienické závady hlásí strávník dozírajícímu pedagogovi, nebo vedoucí ŠJ.

-Úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník dozírajícímu pedagogovi nebo vedoucí

školní jídelny.

 

-V případě vzniklého problému, týkajícího se stravování, se prosím co nejdříve spojte s vedoucí ŠJ osobně,

  nebo na telefonním čísle : 596 632 586.

Věříme, že všechny připomínky budeme moci vyřešit.

 

 

 

 

…………………………..                                 ………………………………….

Mgr. Skoumal Jaroslav                                                Krupičková Zuzana

    ředitel školy                                                            vedoucí školní jídelny    

 

 

 

 

V Ostravě dne 1. 9. 2007

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář